VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ HOLOTROPNÍHO DÝCHÁNÍ

 

 

Zveme kruh zájemců o holotropní dýchání do centra Sklenářka v Orlických horách.  Holotropní dýchání je prožitková technika sebepoznání, vycházející z dávných šamanských tradic a moderní hlubinné a  psychologie. Metoda je založena na pozornosti obrácené na dech, která za použití evokativní hudby navozuje zkušenost rozšířeného stavu vědomí. Absolvování semináře přináší možnost hlubšího poznání sebe sama, poznání dalších rozměrů lidské psyché, příležitost integrace životních zkušenosti a možnost léčení psyché skrze navázání kontaktu s vnitřními úzdravnými mechanismy. Seminář bude facilitiován lidmi s certifikací GTT (Grof Transpersonal Training) a lidmi ve výcviku facilitace. Důraz při semináři bude kladen na přípravu procesu, správnou podporu dýchajícího a plnou integraci prožitku. Součástí semináře je přípravný kruh v pátek večer, dva procesy dýchání – jedenkrát jako dýchající, jedenkrát jako sedící, prostor pro umělecké vyjádření prožitku, sdílení a integraci zkušenosti.

 

Seminář začíná registrací v pátek 4. května od 17:30 do 18:30, konec setkání je v neděli 6. května v časném odpoledni.

Místo konání:                         Meditační centrum Sklenářka,  Kostelec nad Orlicí, www.sklenarka.cz

 

Lektorné:  2.500 CZK /100 EUR, včasná registrace (do 10.4. 2018)  2000 CZK/80 EUR, registrace je platná po vyplnění a zaslání přihlášky a zálohy 1000 Kč. Při zrušení účasti ze závažných důvodů do 20.4. 2018 je záloha vratná.  Pro přihlášku a podrobnější informace kontaktujte mailem nebo telefonem: Jiřina Macháčková, jirina.machackova@seznam.cz, 774580484, nebo Lenka Ečerová , Lenka.Ecerova@seznam.cz, 774 066 481

Ubytování/Strava:  370 CZK/noc s peřinou, povlečením a ručníkem, 250 CZK/noc ve vlastním spacím pytli/vegetariánská strava převážně z místních zdrojů 290 CZK/den

Facilitátoři: Michael Riegler, Jiřina Macháčková, s podporou Thomase Lisky a Sonji Bush, dle počtu účastníků, asistence Lenka Ečerová  https://www.holotropic-association.eu/network

Jazyky setkání:  čeština, angličtina, němčina