Víkendové semináře holotropního dýchání na Sklenářce 2019 /Holotropic Breathwork Workshops 2019

For English please scroll down please

Zveme kruh zájemců o holotropní dýchání do centra Sklenářka v Orlických horách.  Holotropní dýchání je prožitková technika sebepoznání, vycházející z dávných šamanských tradic a moderní hlubinné a transpersonální psychologie. Metoda je založena na pozornosti obrácené na dech, kdy za použití evokativní hudby dochází k navození zkušenosti rozšířeného stavu vědomí.

Absolvování semináře nabízí příležitost hlubšího poznání sebe sama, poznání dalších rozměrů lidské psyché, příležitost integrace životních zkušenosti a možnost uzdravování psyché skrze navázání kontaktu s vnitřními léčivými mechanismy. Semináře budou facilitovány lidmi s certifikací GTT (Grof Transpersonal Training) a lidmi ve výcviku facilitace. Důraz při seminářích je kladen na přípravu procesu, správnou podporu dýchajícího a plnou integraci prožitku.

Součástí semináře s jednoduchým dýcháním je přípravný kruh v pátek večer, dva procesy dýchání v sobotu – jedenkrát jako dýchající, jedenkrát jako sedící, následně prostor pro arteterapeutické vyjádření prožitku, sdílení a integraci zkušenosti v sobotu v podvečer a v neděli dopoledne. Semináře s dvojitým dýcháním začínají ve čtvrtek večer a součástí jsou čtyři procesy dýchání – dvakrát jako dýchající, dvakrát jako sedící), prostor pro integraci arteterapeutickou formou a sdílením v průběhu semináře a zakončením závěrečným kruhem v neděli dopoledne.

  Termíny:                                    březen 22 - 24 (jednoduché dýchání)

                                                             cena celkem 3800 K (lektorné, ubytování, strava), při včasném vložném 3300 Kč

květen 9 - 12 (dvojité dýchání)

        cena celkem 6000 Kč (lektorné, ubytování, strava), při včasném vložném 5200 Kč

říjen 3 - 6 (dvojité dýchání)

        cena celkem 6000 Kč(lektorné, ubytování, strava)  při včasném vložném 5200 Kč

listopad  29.11. – 1.12. (jednoduché dýchání)

        cena celkem 3800 K (lektorné, ubytování, strava), při včasném vložném 3300 Kč

 

Místo konání:                              Meditační centrum Sklenářka, Kostelec nad Orlicí, www.sklenarka.cz

Lektorné:

Seminář s jednoduchým dýcháním – vložné standardní  2.500 CZK /100 EUR,

vložné při včasné registraci (do třiceti dnů před konáním semináře)  2000 CZK/80 EUR

Seminář s dvojitým dýcháním - vložné standartní  4.200 CZK /180 EUR,

vložné při včasné registraci (do třiceti dnů před konáním semináře)  3.400 CZK/140 EUR.

Pro podrobnější informace kontaktujte mailem nebo telefonem:

Jiřina Macháčková, jirina.machackova@seznam.cz, 774580484

Lenka Ečerová , Lenka.Ecerova@seznam.cz, 774 066 481

Registrace je platná po vyplnění a zaslání přihlášky - formulář stáhněte zde Sklenarka 2019 CZ přihláška.docx (23 kB) - a zaplacení zálohy 1000 Kč. Pokud vás seminář oslovil a jste v situaci, kdy vaši účast na semináři limitují finance, kontaktujte nás pro nalezení řešení.

Ubytování:  

250/300 CZK/noc (letní/zimní sezóna) ve vlastním spacím pytli (prostěradlo v ceně, možnost půjčení povlečení a peřiny za příplatek 100 Kč, ručník 20 Kč)

Vegetariánská strava:

350 CZK/den,  převážně z místních zdrojů 

Facilitátorský tým:

Michael Riegler - https://www.holotropic-association.eu/facilitators/MichaelR

Jiřina Macháčková  - https://www.holotropic-association.eu/facilitators/InkaM

Lenka Ečerová - https://mojekralovstvi.cz/kdo-jsem/

Marek Antoš

Facilitátorský tým se může měnit dle počtu účastníků

Jazyky setkání:  čeština, angličtina, němčina

 

Holotropic BreathworkTM Weekend Workshops

Sklenářka in Orlice Mountains, CZ

We warmly invite everybody who is interested in Holotropic Breathwork™ to meet at the retreat center Sklenářka in Orlice mountains.  

Holotropic Breathwork™ is an experimental method of self-exploration. It is created from old shamanic traditions and modern depth and transpersonal psychology. The method is based on focusing on a simple breathing-technique in combination with evocative music in a safe environment.

This set-up evokes expanded states of consciouness through which we can get a deeper understanding of our psyche. We might face and transform roots of emotional and psychosomatic challenging situations in our daily lives. We can get in contact with the transpersonal level of our psyche and with our own inner-healing capacities.

The seminar will be facilitated by people who are trained by Grof Transpersonal Training™. Holotropic Breathwork™ is especially powerful due to an adequate preparation, safe environment, support through focused energy release work on the physical level and support in the integration of the experience.

Dates:   March 22-24 (single breathwork)

                Regular price 160 EUR  (seminar, accomondation & food) Early bird 140 EUR

                                                                   May 9 - 12 (double breathwork)

                                                                    Regular price 260 EUR  (seminar, accomondation & food) Early bird  220 EUR

            October 3 - 6 double breathwork)

                Regular price 260 EUR  (seminar, accomondation & food) Early bird  220 EUR

            November  11/29 – 12/1 (single breathwork)

                Regular price 160 EUR  (seminar, accomondation & food) Early bird 140 EUR

 

The place of the event: Sklenářka Retreat Center, Kostelec nad Orlicí www.sklenarka.cz

Costs and schedule:          
Tuitition

Single breathwork seminar (March, November)

2,500 CZK /100 EUR
early bird rate 2,000 CZK/80 EUR > registration till 30 days before seminar

Fr:       18:00 Registration
            20:00 Opening circle
Sa:      2 breathworks (one as breather/ one as sitter)
So:      Integration and sharing (closing around 13:00)

Double breathwork seminar (May,October)

4,200 CZK /180 EUR
early bird rate 3,400 CZK/140 EUR > registration till 30 days before seminar

Thu:    18:00 Registration
            20:00 Opening circle                                                                                                                                                                                                                                          Fri:      2 breathworks (one as breather/ one as sitter)
Sa:      2 breathworks (one as breather/ one as sitter)
So:      Integration and sharing (closing around 13:00)

Accomodation and food:

Accommodation:250CZK/10EUR in warm season or 300CZK/12EUR in cold seasonin dormitory with own sleeping bag – bedsheet provided. Possibility to rent duvet, pillow and lining (fee 100 CZK/4EUR), towel (20 CZK/1EUR)

Food: Vegetarian food, mainly from local resources 350 CZK/14EUR  per day

 

If you need more detailed info contact please someone from the team:

Michael Riegler, schlander@gmx.at, 0043-699-117-28500 (English, German)

Jiřina Macháčková, jirina.machackova@seznam.cz, 00420-774-580-484 (Czech, English)

Lenka Ečerová , Lenka.Ecerova@seznam.cz, 00420-774 066 481 (Czech)

Registration is valid after sending the application form (download here application Sklenarka 2019 EN.docx (23,9 kB) to one of addresses above and payment of a deposit of 1,000 CZK/ 40 EUR. 

Languages of meeting:  English, Czech, German