Víkendové semináře holotropního dýchání 2019 /Holotropic Breathwork Workshops 2019

For English please scroll down please

Zveme kruh zájemců o holotropní dýchání dna víkemdové semináře.  Holotropní dýchání je prožitková technika sebepoznání, vycházející z dávných šamanských tradic a moderní hlubinné a transpersonální psychologie. Metoda je založena na pozornosti obrácené na dech, kdy za použití evokativní hudby dochází k navození zkušenosti rozšířeného stavu vědomí.

Absolvování semináře nabízí příležitost hlubšího poznání sebe sama, poznání dalších rozměrů lidské psyché, příležitost integrace životních zkušenosti a možnost uzdravování psyché skrze navázání kontaktu s vnitřními léčivými mechanismy. Semináře budou facilitovány lidmi s certifikací GTT (Grof Transpersonal Training) a lidmi ve výcviku facilitace. Důraz při seminářích je kladen na přípravu procesu, správnou podporu dýchajícího a plnou integraci prožitku.

Součástí semináře s jednoduchým dýcháním je přípravný kruh v pátek večer, dva procesy dýchání v sobotu – jedenkrát jako dýchající, jedenkrát jako sedící, následně prostor pro arteterapeutické vyjádření prožitku, sdílení a integraci zkušenosti v sobotu v podvečer a v neděli dopoledne. 

  Termíny:                                    březen 22 - 24 

                                                       květen 10 - 12 

                                                       říjen 4 - 6 

                                                       listopad  29.11. – 1.12.  - penzion Jizera, Malá Skála  

 

Místa konání:                             Meditační centrum Sklenářka, Kostelec nad Orlicí, www.sklenarka.cz

                                                    listopad - penzion Jizera, Malá Skála https://penzion-jizera-mala-skala.webnode.cz

 

Cena semináře:                           cena celkem 3800 Kč (lektorné, ubytování, strava), při včasném vložném 3300 Kč


Pro podrobnější informace kontaktujte mailem nebo telefonem:

Jiřina Macháčková, jirina.machackova@seznam.cz, 774580484

Lenka Ečerová , Lenka.Ecerova@seznam.cz, 774 066 481

Registrace je platná po vyplnění a zaslání přihlášky - formulář stáhněte zde Sklenarka 2019 CZ přihláška.docx (23 kB) - a zaplacení zálohy 1000 Kč. Pokud vás seminář oslovil a jste v situaci, kdy vaši účast na semináři limitují finance, kontaktujte nás pro nalezení řešení.

Ubytování v chatkách, ve vlastním spacím pytli (prostěradlo v ceně, možnost půjčení povlečení a peřiny za příplatek 100 Kč, ručník 20 Kč)

Vegetariánská strava převážně z místních zdrojů 

Facilitátorský tým:

Michael Riegler - 

Jiřina Macháčková  

Lenka Ečerová 

Marek Antoš

Facilitátorský tým se může měnit dle počtu účastníků

Jazyky setkání:  čeština, angličtina, němčina

 

Holotropic BreathworkTM Weekend Workshops

 

We warmly invite everybody who is interested in Holotropic Breathwork™ toweekens workshops.

Holotropic Breathwork™ is an experimental method of self-exploration. It is created from old shamanic traditions and modern depth and transpersonal psychology. The method is based on focusing on a simple breathing-technique in combination with evocative music in a safe environment.

This set-up evokes expanded states of consciouness through which we can get a deeper understanding of our psyche. We might face and transform roots of emotional and psychosomatic challenging situations in our daily lives. We can get in contact with the transpersonal level of our psyche and with our own inner-healing capacities.

The seminar will be facilitated by people who are trained by Grof Transpersonal Training™. Holotropic Breathwork™ is especially powerful due to an adequate preparation, safe environment, support through focused energy release work on the physical level and support in the integration of the experience.

Dates:   March 22-24 

                                                                   May 10 - 12 

              October 4 - 6 

              November  11/29 – 12/1 - venue Jizera, Malá Skála, 

                

 

Places of  events:        Sklenářka Retreat Center, Kostelec nad Orlicí www.sklenarka.cz

                                      November - venue Jizera, Malá Skála CZ,  https://penzion-jizera-mala-skala.webnode.cz

 

Costs                   Regular price 160 EUR  (seminar, accomondation & food) Early bird 140 EUR

         

Accomodation and food:

Accommodation: double-bed cabins with own sleeping bag – bedsheet provided. Possibility to rent duvet, pillow and lining (fee 100 CZK/4EUR), towel (20 CZK/1EUR)

Food: Vegetarian food, mainly from local resources 

 

If you need more detailed info contact please someone from the team:

Michael Riegler, schlander@gmx.at, 0043-699-117-28500 (English, German)

Jiřina Macháčková, jirina.machackova@seznam.cz, 00420-774-580-484 (Czech, English)

Lenka Ečerová , Lenka.Ecerova@seznam.cz, 00420-774 066 481 (Czech)

Registration is valid after sending the application form (download here application Sklenarka 2019 EN.docx (23,9 kB) to one of addresses above and payment of a deposit of 1,000 CZK/ 40 EUR. 

Languages of meeting:  English, Czech, German