Seminář s dvojitým holotropním dýcháním

Ve zšeřelé místnosti nás ponese dech a hudba k prožitku, pro který jsme přišli. K daru poznání, na který jsme připraveni, ke zkušenosti léčení, po kterém naše duše volá.

  Zveme kruh zájemců o holotropní dýchání do Dvora     Perlová voda v Kostelci nad Ohří.  Holotropní dýchání je   prožitková technika sebepoznání, vycházející z dávných   šamanských tradic a moderní hlubinné a transpersonální   psychologie. Metoda je založena na jednoduché dechové   technice, která za použití evokativní hudby navozuje   zkušenost rozšířeného stavu vědomí. Absolvování   semináře přináší možnost hlubšího poznání sebe sama,   propojení s dalšími rozměry lidské psyché, příležitost   integrace životních zkušenosti a možnost léčení psyché   skrze navázání kontaktu s vnitřními úzdravnými   mechanismy. Seminář bude facilitiován lidmi s certifikací   GTT (Grof Transpersonal Training) a lidmi ve výcviku             facilitace. Důraz při semináři bude kladen na přípravu   procesu, správnou podporu dýchajícího a plnou integraci   prožitku. Součástí semináře je přípravný kruh v pátek večer,    čtyři procesy dýchání – dvakrát jako dýchající, dvakrát jako sedící, prostor pro arteterapeutické vyjádření prožitku, sdílení a integraci zkušenosti.

Seminář začíná registrací ve čtvrtek 8. listopadu 2018 od 18:30 do 19:30, konec setkání je v neděli 11. listopadu v časném odpoledni.

Místo konání:  Dvůr Perlová voda Kostelec nad Ohří, www.dvurperlovavoda.cz

Lektorné:   3.500 CZK /150 EUR, při včasné registraci (do 15.10. 2018)  4.500 CZK/200 EUR standartní, registrace je platná po vyplnění a zaslání přihlášky a zálohy 1500 Kč. Při zrušení účasti ze závažných důvodů do 30.10. 2018  je záloha vratná.  Pro přihlášku a podrobnější informace kontaktujte mailem nebo telefonem: Jiřina Macháčková, jirina.machackova@seznam.cz, 774580484, nebo Lenka Ečerová , Lenka.Ecerova@seznam.cz, 774 066 481

Ubytování/Strava:  1350 CZK/den, plná penze a ubytování  ve vícelůžkovém pokoji,  s obědem a večeří formou rautu s výběrem ze dvou jídel – masité a vegetariánské, možnost jednolůžkového pokoje vza příplatek 300 CZK/den

Celková cena semináře:

včasné vložné:                 7.550 Kč
řádné vložné:                    8.350 Kč

Facilitátoři: Michael Riegler, Jiřina Macháčková, (profily facilitátorů zde https://www.holotropic-association.eu/network) asistence Marek Antoš a Lenka Ečerová

Dostupné jazyky setkání:  čeština, angličtina, němčina