SEMINÁŘ HOLOTROPNÍHO DÝCHÁNÍ/HOLOTROPIC BREATHWORK SEMINAR

For English scroll down please - seminar is held bilingual Czech/English

Zveme kruh zájemců o holotropní dýchání do centra Sklenářka v Orlických horách. Holotropní dýchání je prožitková technika sebepoznání, vycházející z dávných šamanských tradic a moderní hlubinné a transpersonální psychologie. Metoda je založena na pozornosti obrácené na dech, která za použití evokativní hudby navozuje zkušenost rozšířeného stavu vědomí. Absolvování semináře přináší možnost hlubšího poznání sebe sama, poznání dalších rozměrů lidské psyché, příležitost integrace životních zkušenosti a možnost léčení psyché skrze navázání kontaktu s vnitřními úzdravnými mechanismy. Seminář bude facilitiován lidmi s certifikací GTT (Grof Transpersonal Training) a lidmi ve výcviku facilitace. Důraz při semináři bude kladen na přípravu procesu, správnou podporu dýchajícího a plnou integraci prožitku. Součástí semináře je přípravný kruh v pátek večer, dva procesy dýchání – jedenkrát jako dýchající, jedenkrát jako sedící, prostor pro arteterapeutické vyjádření prožitku, sdílení a integraci zkušenosti.

Seminář začíná registrací v pátek 14. září od 17:30 do 18:30, konec setkání je v neděli 16.září v časném odpoledni.

Místo konání: Meditační centrum Sklenářka, Kostelec nad Orlicí, www.sklenarka.cz


Lektorné: 2.500 CZK /100 EUR, při včasné registraci 2000 CZK/80 EUR, (do 31.7.2018) registrace je platná po vyplnění a zaslání přihlášky a zálohy 1000 Kč. Při zrušení účasti ze závažných důvodů do 1.9. 2018 je záloha vratná, poté je možnost nalézt náhradníka. 

Pro přihlášku a podrobnější informace kontaktujte mailem nebo telefonem: Jiřina Macháčková, jirina.machackova@seznam.cz, 774580484, nebo Lenka Ečerová, Lenka.Ecerova@seznam.cz, 774 066 481

Ubytování/Strava: 
250 CZK/noc ve vlastním spacím pytli (prostěradlo v ceně, možnost půjčení povlečení a peřiny za příplatek 100 Kč, ručník 20 Kč),
vegetariánská strava převážně z místních zdrojů 290 CZK/den

Celková cena semináře:
včasné vložné: 3080 Kč
řádné vložné: 3580 Kč

nabízíme 4 místa se slevou 300 Kč za pomoc při chodu semináře (mytí nádobí pro skupinu, příprava a úklid prostorů pro práci)

Facilitátoři: Michael Riegler, Jiřina Macháčková, s podporou Thomase Lisky a Sonji Bush, (dle počtu účastníků), asistence Lenka Ečerová, Marek Antoš 

Jazyky setkání: čeština, angličtina, němčina

We invite circle of those interested in holotropic breathwork to meet at the retreat center Sklenářka in Orlice mountains. Holotropic BreathworkTM is experimental method of self-exploration, emerging from old shamanic traditions and modern deep and transpersonal psychology. The method is based on focusing on breath with use of evocative music, which brings experience of expanded consciousness. The experience of HB brings possibility of deeper understanding of individual psyche, experience of self-exploration and healing that involves your whole being from body, mind through pure consciousness, contact with transpersonal levels of human psyche and activation of inner healing capacity of human soul. The seminar will be facilitated by people with GTT certification and assisted by those in GTT training. The HB is especially powerful due to an adequate preparation, a safe environmentand support from the bodily through psychological levels, focused energy release and the thorough integration of the experience.The seminar starts with the preparatory circle on Friday evening, continues with two sessions of HB on Saturday (one as a sitter, one as a breather), and integration part including possibility of artetherapeutic work and sharing during Saturday evening and Sunday morning. 

The seminar starts with registration on Friday 14th of September 2018, registration will be held from 17:30 till 18:30, the end of the meeting is on Sunday 16th in early afternoon. 

Lectureship: 2.500 CZK /100 EUR, early bird rate 2000 CZK/80 EUR (registration till 31.7.2018) , registration is valid after an application form filling and payment of a deposit of 1000 CZK/ 40 EUR. Cancelation is possible till 1th of September, the deposit is refundable. 

For application and more detailed info contact please by e-mail or phone: Jiřina Macháčková, jirina.machackova@seznam.cz, 00420-774-580-484 (Czech, English), Thomas Riegler, schlander@gmx.at (English, Deutch)

Accommodation/Food: 250 CZK/night in own sleeping bag (duvet and lining rental 100 CZK, towel 20 CZK)/Vegetarian food mainly from local resources 290 CZK/day 

Facilitators: Michael Riegler, Jiřina Macháčková, with support of Thomas Liska and Sonja Bush (depending on number of participants), apprenticing Lenka Ečerová, Marek Antoš 

Languages of meeting: English, Czech, German

Provázející/Facilitators:

Michael Riegler
původně strojní mechanik, absolvent výcviku v psychosyntéze, systemické terapii a absolvent výcviku Grof Transpersonal Training
https://www.holotropic-association.eu/facilitators/MichaelR

Jiřina Macháčková
původní profesí přírodovědkyně/ekoložka s více než desetiletou zkušeností práce s rozšířenými stavy vědomí holotropním dýcháním a dalšími sebezkušenostními technikami, absolventka výcviku Grof Transpersonal Training a výcviku v dalších metodách (systemická terapie, regresní terapie, párová a ženská tantra), podrobněji https://www.extaticke-zenstvi.cz/o-nas/
environmentalist with more than ten years of experience with enhanced states of concsciousness, reached trough holotropic breathwork and other psychospiritual approaches, certified Holotropic Breathwork facilitator with trainings also in systemic therapy and tantra for couples
https://www.holotropic-association.eu/facilitators/InkaM

Lenka Ečerová 
knihovnice s třináctiletou zkušeností s holotropním dýcháním, ve facilitátorském výcviku Grof Transpersonal Training, s výcviky v systemické terapii a bodyterapii, podrobněji
https://mojekralovstvi.cz/kdo-jsem/
librarian with thirteen years of experience with holotropic breathwork, in GTT facilitators´ training, with trainings in systemic therapy and bodytherapy

Marek Antoš
lékař s dvacetiletou zkušeností práce s holotropním dýcháním, ve výcviku Grof Transpersonal Trainng
M.D. with more than twenty years of holotropic breathwork practise, in GTT facilitators´ training