SEMINÁŘ HOLOTROPNÍHO DÝCHÁNÍ/HOLOTROPIC BREATHWORK SEMINAR

8.6. - 10.6. 2018

Angličtina níže, seminář je veden dvojjazyčně/For English scroll down please -seminar is held bilingual Czech/English

Zveme kruh zájemců o holotropní dýchání do centra Skalka 22 u Doks.  Holotropní dýchání je prožitková technika sebepoznání, případně jedna z možností psychospirituální praxe, vycházející z dávných šamanských tradic a moderní hlubinné a transpersonální psychologie. Metoda je založena na pozornosti obrácené na dech, která za použití evokativní hudby provází zkušeností rozšířeného stavu vědomí. Absolvování semináře přináší možnost hlubšího poznání sebe sama, zkušenost dalších rozměrů lidské psyché, příležitost integrace životních zkušenosti a potenciál léčení psyché skrze navázání kontaktu s vnitřními uzdravujícími mechanismy. Podrobněji https://www.extaticke-zenstvi.cz/holotropni-dychani/. Seminář bude facilitiován lidmi s certifikací GTT (Grof Transpersonal Training) a lidmi ve výcviku facilitace. Důraz při semináři bude kladen na přípravu procesu, správnou podporu dýchajícího a plnou integraci prožitku. Součástí semináře je přípravný kruh v pátek večer, dva procesy dýchání – jedenkrát jako dýchající, jedenkrát jako sedící, prostor pro arteterapeutické vyjádření prožitku, sdílení a integraci zkušenosti.

We invite circle of those interested in holotropic breathwork to meet at the retreat center Skalka by Doksy. Holotropic BreathworkTM is experimental method of self-exploration, emerging from old shamanic traditions and modern deep and transpersonal psychology. The method is based on focusing on breath with use of evocative music, which brings experience of expanded consciousness. The experience of HBTM brings possibility of deeper understanding of individual psyche, experience of self-exploration and healing that involves your whole being from body, mind through pure consciousness, contact with transpersonal levels of human psyche and activation of inner healing capacity of human soul. The seminar will be facilitated by people with GTT certification and assisted by those in GTT training. The HB is especially powerful due to an adequate preparation, a safe environment and support from the bodily through psychological levels, focused energy release and the thorough integration of the experience.The seminar starts with the preparatory circle on Friday evening, continues with two sessions of HB on Saturday (one as a sitter, one as a breather), and integration part including possibility of artetherapeutic work and sharing during Saturday evening and Sunday morning. 

Seminář začíná registrací v pátek 6.června od 17:30 do 18:30, konec setkání je v neděli 10. června v časném odpoledni.

The seminar starts with registration on Friday 8th of June 2018, registration will be held from 17:30 till 18:30, the end of the meeting is on Sunday 10th in early afternoon. 

Místo konání:                                  Meditační centrum Skalka 22 

                                                        Skalka ev. č. 22 u Doks

                                                        www.skalka22.cz

 

                                                Place of the event:                           Meditation centre Skalka 22,

                                                        Skalka nr. 22 u Doks,

                                                        www.skalka22.cz

Lektorné:  2.500 CZK /100 EUR, včasná registrace (do 20.5. 2018)  2000 CZK/80 EUR, registrace je platná po vyplnění a zaslání přihlášky a zálohy 1000 Kč. Při zrušení účasti ze závažných důvodů do 28.5. 2018 je záloha vratná.  Pro přihlášku a podrobnější informace kontaktujte mailem nebo telefonem: Jiřina Macháčková, jirina.machackova@seznam.cz, 774580484, nebo Lenka Ečerová , Lenka.Ecerova@seznam.cz, 774 066 481

Ubytování a vegetariánská strava : 1200 Kč/víkend

Celková cena semináře:
včasné vložné:      3.200 Kč
řádné vložné:        3.700 Kč  

Lectureship: 2.500 CZK /100 EUR, early bird rate 2000 CZK/80 EUR (registration till 20.5. 2018) , registration is valid after an application form filling and payment of a deposit of 1000 CZK/ 40 EUR. Cancelation is possible till 28th of May, the deposit is refundable. For application and more detailed info contact please by e-mail or phone: Jiřina Macháčková, jirina.machackova@seznam.cz, 00420-774-580-484 (Czech, English), Thomas Riegler, schlander@gmx.at (English, Deutch)

Accommodation/Vegetarian Food: 1200 CZK/weekend

Overall prize for the weekend:

early bird:                  3.200 Kč
standard prize:          3.700 Kč  

Facilitátoři/Facilitators:

Michael Riegler původně strojní mechanik, absolvent výcviku v psychosyntéze, systemické terapii a absolvent výcviku Grof Transpersonal Training s více jak dvacetiletou zkušeností práce s rozšířenými stavy vědomí. Originally qualified machinery assembler, in 2001 he had his first experience with Holotropic Breathwork. From then on his perception to the inner and outer world has changed. His interests shifted and he went through trainings in Psychosynthesis (Switzerland 2002-2006) and systemic family therapy (Germany 2006-2009).Fascinated from the potential of the inner healing wisdom he became certified as Holotropic Breathwork practitioner in 2016 to support others on their inner journeys towards wholeness. https://www.holotropic-association.eu/facilitators/MichaelR

Jiřina Macháčková ekoložka s více než desetiletou zkušeností práce s rozšířenými stavy vědomí holotropním dýcháním a dalšími sebezkušenostními technikami, absolventka výcviku Grof Transpersonal Training a výcviku v dalších metodách (systemická terapie, regresní terapie, párová a ženská tantra), podrobněji https://www.extaticke-zenstvi.cz/o-nas/ environmentalist with more than ten years of experience with enhanced states of concsciousness, reached trough holotropic breathwork and other psychospiritual approaches, certified Holotropic Breathwork facilitator with trainings also in systemic therapy and tantra for couples https://www.holotropic-association.eu/facilitators/InkaM

Lenka Ečerová knihovnice s třináctiletou zkušeností s holotropním dýcháním, ve facilitátorském výcviku Grof Transpersonal Training, s výcviky v systemické terapii a bodyterapii, podrobnějihttps://mojekralovstvi.cz/kdo-jsem/  librarian with thirteen years of experience with holotropic breathwork, in GTT facilitators´ training, with trainings in systemic therapy and bodytherapy

Marek Antoš lékař s dvacetiletou zkušeností práce s holotropním dýcháním, ve výcviku Grof Transpersonal Trainng M.D. with more than twenty years of holotropic breathwork practise, in GTT facilitators´ training