SEMINÁŘ HOLOTROPNÍHO DÝCHÁNÍ / HOLOTROPIC BREATHWORK WORKSHOP LIBEREC 31.8. 2019

For English please scroll down

 

Zveme k cestě sebepoznání prožitkovou technikou vycházející z dávných šamanských tradic a moderní hlubinné a transpersonální psychologie. Dech a hudba nás ponesou ke zkušenostem a darům, pro které jsme přišli.

 

Holotropní dýchání je metoda sebezkušenostní praxe. Vychází z pozornosti obrácené na dech, která za použití evokativní hudby navozuje stav rozšířeného vědomí. Absolvování semináře nabízí příležitost hlubšího poznání sebe sama, poznání dalších rozměrů lidské psyché, příležitost integrace životních zkušenosti a možnost uzdravování skrze navázání kontaktu s vnitřními léčivými mechanismy v lidské duši.

 

Seminář bude facilitován týmem s certifikací GTT (Grof Transpersonal Training) a lidmi ve výcviku facilitace. Důraz při seminářích je kladen na přípravu procesu, správnou podporu dýchajícího a plnou integraci prožitku. Pro účastníky bez předchozí zkušenosti s holotropním dýcháním v našem kruhu semináře je určeno přípravné setkání,které je možno absolvovat individuálně formou skype či whatsapp či v přípravném kruhu večer před seminářem.Vlastní seminář zahrnuje dva procesy dýchání – jedenkrát jako dýchající, jedenkrát jako sedící, následně prostor pro arteterapeutické vyjádření prožitku a sdílení a integraci zkušenosti. Facilitátoři jsou k dispozici pro konzultace pro podporu integrace i po skončení semináře.

 

 

Lektorné - pro prvodýchající 2 000 Kč – zahrnuje vstupní pohovor a přípravu před konáním workshopu, lektorné pro účastníky předchozích workshopů je 1 500 Kč.

Bližší informace a provázení:

Jiřina Macháčková, jirina.machackova@seznam.cz 774 580 484, www.extaticke-zenstvi.cz, https://holotropic-association.eu/practitioners/inka-machackova

spolufacilituje Vladislav Kubíček

Přihláška ke stažení zde, v případě zájmu vyplňte a zašlete na jirina.machackova@seznam.cz

Seminář se bude konat v prostorách studia Laguna- Šanti v Liberci. Moskevská 27/14 , https://www.studiosanti.cz/cs/

 

We warmly invite everybody who is interested in Holotropic Breathwork™ to meet at the center Hajiru in Liberec/Reichenberg. Holotropic Breathwork™ is an experimental method of self-exploration. It is created from old shamanic traditions and modern depth and transpersonal psychology. The method is based on focusing on a simple breathing-technique in combination with evocative music in a safe environment. This set-up evokes expanded states of consciouness through which we can geta deeper understanding of our psyche. We might face and transform roots of emotional and psychosomatic challenging situations in our daily lives. We can get in contact with the transpersonal level of our psyche and with our own inner-healing capacities.The seminar will be facilitated by people who are trained by Grof Transpersonal Training™. Holotropic Breathwork™ is especially powerful due to an adequate preparation, safe environment, support through focused energy release work on the physical level and support in the integration of the experience

Tuitition: firstbreathers 80 EUR (includes preparatoty session), previous participants of our workshops 60 EUR

Team:

Jiřina Macháčková, jirina.machackova@seznam.cz, 00420-774-580-484 (Czech, English), https://holotropic-association.eu/practitioners/inka-machackova

Vladislav Kubíček

Application - if interested, download, fill in and return please on the address jirina.machackova@seznam.cz

Workshop will be held at the venue Laguna - Šanti at Liberec. CZ, Moskevská 27/14 , https://www.studiosanti.cz/cs/

 

Art: Helen Nelson Reed, Prairie Sphinx Woman