Persefoné, Déméter a Hádes

Příběh Persefoné odráží složitou cestu ženy z dětství do dospělosti, k přijetí mužského principu Ukazuje často trnitý a bolestný způsob ženského sebenalézání se v patriarchálním prostředí, kde muž je vnímán jako temný uchvatitel ženské krásy a tvořivosti - a často jím i skutečně je . Cesta Persefoné vede k vymanění se ze závislosti na mužském světě, k poznání darů ženské duše a světa skrytého našim pěti smyslům, ke zralosti vládkyně, která je rovnocennou partnerkou svého muže.

Archetyp Déméter nabízí uzdravení všem, kterým v životě chyběla fyzicky či psychicky vyživující láskyplná mateřská náruč. Které trápí zranění mateřství, které naší společností není dostatečně oceňováno a hledají cestu, jak je uctít. Je inspirací pro ženy, jejichž děti vylétly z hnízda a ony zažívají smutek a rozčarování z osamělosti.

Společný příběh Déméter a Persefoné hovoří o podstatě ženství – cyklickém ztrácení a obrodě, o obdobích růstu a obdobích odpočinku. O cestě životem a nabývání moudrosti skrze vše krásné i bolestné, co nám život přináší.

 

Termín setkání: 4.7. 2013, 18:00

centrum Poznání, Moskevská 638/8, Liberec

vstupné: 250 Kč / cca 3 - 4 hod