Intuitivní tanec

Setkání mužů a žen v tanci

seminář v rámci Festivalu radosti pro tělo i duši, Koloseum Liberec   https://www.festivalradost.cz/o_festivalu.html