6 plus 1 bohyně

Úvodní setkání kurzu zaměřeného na práci s ženskými archetypy bohyň - Artemis, Afrodíté, Athény, Héry, Persefoné a Déméter. Šest antických bohyň, jejichž energie je v naší psyché přítomna i dnes a může nám pomoci v cestě sebepoznání. Jak, to je na nás! A ta sedmá ... to jsme my samy. My jako zhmotnělý plamen vědomí, plně přítomný v oduševnělém ženském těle.

Místo konání: centrum Poznání, ulice Moskevská 638/8, Liberec

 

 

 

obrázek: Josephine Wall, Lady Galadriel

 

 

 

 

Cyklus sedmi sebezkušenostních podvečerů pracujících s psychickou energií šesti ženských  pravzorů - archetypů, projevených v antických bohyních. Héra, Déméter, Artemis, Afrodíté, Persefoné a Athéna.  Zjistíme, jak jsou zastoupeny v naší vlastní psyché, jak jejich energie formují naše životy. Která z nich v nás dominuje a které zas naopak dáváme málo prostoru? Je mezi nimi soulad nebo disharmonie? I bohyně umí být žárlivé, a když některou ctíme příliš a jinou opomíjíme, může se to projevit rušivě v našem životě. Zvu vás k cestě, na které hlouběji poznáme tyto ženské archetypy, najdeme způsoby, jak jejich energie vyvážit a vědoměji používat ve svém životě.

Je jich šest a každá představuje jiný aspekt ženského života. Jste úspěšná studentka, manažerka či podnikatelka, ale nedaří se vám na poli milostném? Možná by pomohlo spojit se hlouběji s Afrodíté. Toužíte po partnerovi, ale ne a ne najít toho pravého? Patronkou manželství je Héra. Bojíte se mateřství, či cítíte, že nedokážete dávat svým dětem tolik lásky, kolik potřebují? Možná je řešení u Déméter. Stále se nedaří dopsat diplomku, disertaci nebo se nejste schopna naučit řídit? Zkusme hledat pomoc ve spojení s Athénou. Trápí vás vztah s matkou? Dvojice Déméter-Persefoné to také neměla jednoduché. Máte za sebou těžké porody nebo problémy s menstruací? Možná se uzdravení skrývá ve spojení s divokou přirozeností symbolizovanou Artemis. Tohle a mnohem více skýtá práce s psychickými silami ženských bohyň. Představují vzory, ze kterých čerpá naše individuální psyché a nabízejí zdroj léčení, inspirace, vitality a vnitřní síly pro každou ženu,  tu sedmou bohyni, vás samotnou.

V úvodním setkání otestujete, jaký prostor mají ve vaší psychice jednotlivé archetypy, zda vás způsob práce s ženskou psychickou energií pomocí archetypů oslovuje a chcete jít hlouběji. Další večery budou věnovány jednotlivým bohyním a jejich působení v našem životě a psychice. Na závěr se setkáme na společný víkend, kde práci propojíme a uzavřeme cyklus. Je možno absolvovat pouze večerní setkání bez závěrečného víkendu.

Termín prvního setkání: 10. 4. 2013, 18:00 centrum Poznání, Moskevská 638/8, Liberec

Vstupné: 250 Kč / cca 3 - 4 hod

Další termíny: 18.4. Athéna  25.4. Artemis 16.5. Afrodíté  6.6. Persefoné 20.6. Déméter 4.7. Héra, cena cyklu 1.200 Kč, začátky 18:00

Závěrečný víkend: 12 – 14.7. 2013, cena víkendu 1.800 Kč plus ubytování a jídlo (450 Kč/den, Borovice u Mnichova Hradiště,  www.arb.cz)