Holotropní dýchání

Termíny pro rok 2018:
 
4.5. - 6.5. 2018       Vila Sklenářka, Kostelec nad Orlicí
 
8.6. -10.6. 2018      centrum Skalka 22, Skalka u Doks
 
13.9.-16.9. 2018     Vila Sklenářka, Kostelec nad Orlicí
 
8.11. - 11.11. 2018  (dvojité) Dvůr Perlová Voda, Kostelec nad Ohří
 
Podrobnosti k seminářům v kalendáři akcí.
 

O metodě stručně

Holotropní dýchání je intenzivní sebezkušenostní proces, moderní psychospirituální technika s výrazným terapeutickým potenciálem. Zahrnuje sebezkušenostv rozšířených stavech vědomí, podpořenou někdy prací s tělem (tzv. bodywork) a provázením v uvolňování emočních a traumatických bloků. Pro smysluplný výstup práce s holotropním dýcháním je důležitá příprava na seminář, správně podpořená zkušenost rozšířeného stavu vědomí a následná integrace prožitku do rámce běžného života.  Rozšířený stav vědomí je navozen jednoduchou dechovou technikou a evokativní hudbou. Jedná se o skupinový proces, který účastníkům přináší širokou škálu zkušeností. Zkušenosti se často velmi liší i v jednotlivých procesech konkrétního dýchajícího. Prožitky mohou být hluboce spirituální, čistě fyzické,mohou pocházet z oblasti biografického života, prenatální části a zkušenosti spojené se zrozením. Proces může přinést zasuté vzpomínky a potlačené emoce i vhled do životních souvislostí a psychických vzorců a struktur s nimi vzniklých.
 

O metodě podrobně

Holotropní dýchání se řadí mezi metody sebezkušenostní psychospirituální praxe s významným terapeutickým potenciálem. Vyvinuli jej v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let americko-český psychiatr Stanislav Grof a jeho nedávno zesnulá žena Christina Grofová v Esalenském institutu v Kalifornii. 

Stanislav Grof se od padesátých let 20. století pohyboval ve výzkumu terapeutického potenciálu rozšířených stavů vědomí navozených pomocí psychedelik, především LSD (chemická látka podobná námelovým alkaloidům). Od roku 1967 působil v USA, kdy se rozhodl po invazi v roce 1968 se ze studijního pobytu do okupované ČSSR nevrátit, obdobně jako Miloš Forman. Po zákazu terapeutického používání LSD a jeho zařazení mezi ilegální látky na začátku sedmdesátých let objevil postupy navozující rozšířené stavy vědomí prací s dechem a hudbou. Se svou tehdejší ženou Christinou a týmem spolupracovníků je rozvinuli do metody holotropního dýchání. Od konce osmdesátých let jsou lidé v rámci terapeutického výcviku učeni pracovat s touto metodou v širším rámci transpersonální psychologie, k jejímž zakladatelům Stanislav Grof patří.

Pro řadu lidí práce s rozšířenými stavy vědomí znamenala  vedle jiného i otevření či prohloubení jejich lidského potenciálu, který se projevil např. ve výtvarném,  literárním či vědeckém směru. Umělecký aspekt práce s rozšířenými stavy vědomí postihlo několik výstav, konaných v České republice, např. výstava českých umělců v roce 2016 v prostorách Pražské křižovatky a mezinárodní výstava v roce 2017 při konání transpersonální konference https://www.holotropicart.org/. Podíl rozšířených stavů vědomí na na vědeckých objevech i umělecké tvorbě reflektovala ostravská konference  https://www.75lsd.cz/. Tipů jakými si vědci zvyšovali kapacitu svých mozků najdeme v příbězích o moderní vědě dostatek. Mimo jiné někdy k zásadním objevům přispěly i sny - třeba Kekulův o hadu kousajícím se do vlastního ocasu pomohl rozklíčovat záhadu cyklické molekuly benzenu, vynálezce šicího stroje přenesl ouško na špičku jehly po snu, kde jej vedli ozbrojenci s proděravělými špicemi kopí. Naše vědomí v sobě skrývá velký potenciál - a je na nás objevit tu správnou metodu, která nám pomůže jej otevřít a naplnit. C. G. Jung považoval sny za královskou cestu do nevědomí, metoda Grofových je jednou z dalších. 

Pro práci s holotropní praxí jsou důležité příprava na seminář, zejména záměr, který člověka k vnitřní práci se sebou přivádí,  vlastní zkušenost v rámci prožitkového semináře a následná práce se zkušeností – integrace prožitku do rámce vlastního života a každodenní zkušenosti. 

Vlastní zkušenost spočívá v navození rozšířeného stavu vědomí pomocí práce s dechem a evokativní hudbou a přináší účastníkům seminářů širokou škálu prožitků. Tyto prožitky mohou mít terapeutický potenciál, zejména v oblasti práce s traumatickými životními zkušenostmi. Tato traumata mohou být ukryta hluboko v nevědomí, odkud však ovlivňují náš každodenní život a chování. Holotropní stav vědomí může přinést také vhled do aktuální životní situace a pochopení širších souvislostí, někdy též intenzivní numinózní zkušenost. Spektrum možných prožitků je široké,  jak popisují případové zkušenosti v knihách Stanislava a Christiny Grofových, možná je však i zkušenost,  že se neděje vůbec nic..I s tím lze dál pracovat. Zkušenost každého člověka je individuální a liší se i dýchání od dýchání..

Vyvstávající prožitky lze rozčlenit do několika oblastí – biografické zkušenosti, prožitky z prenatálního a perinatálního období života (tj. početí, těhotenství, porod) a prožitky z nadosobní – transpersonální roviny. Není si možné dopředu naplánovat, s čím a jak budeme pracovat, vychází se z tzv. vědomí začátečníka a principu vnitřní samoléčebné schopnosti psyché (nazývané v holotropní terminologii vnitřní léčitel/ka). Tuto energii lze přirovnat k sebeuzdravujícím schopnostem těla. Pokud si zlomíme nohu, k uzdravení, potřebujeme správně přiložené dlahy. To, že kost sroste, je však již dílem vlastních sebeobnovujících schopností našeho organismu. Holotropní dýchání tak může být vnímáno jako jedna z cest přiložení dlahy. 

Zlomená noha je většinou zjevná hned, rány na duši jsou často skryté. Při vhodně podpořeném rozšířeném stavu vědomí přináší vnitřní léčitel/ka  duševní obsahy, se kterým se naše vědomá část potřebuje setkat. Je to příležitost uvolnit traumatickou či potlačenou emoční energii a integrovat tyto části do našeho vědomí. To nám umožňuje stát se úplnější a vědomější bytostí.

Při holotropní praxi pracujeme pouze se schopností našeho dechu a hudby pro dosažení rozšířených stavů vědomí. Je využíván koncept (mind)"set and setting"  definovaný Timothy Learym pro zkušenosti s LSD. Koncept přešel do širšího terapeutického rámce práce s rozšířenými stavy vědomí. Vychází ze zkušenosti  dobrého a špatného tripu na LSD, sousloví set and setting lze nejlépe přeložit jako "záměr a prostředí" . Definuje, že pro výsledek zkušenosti s rozšířenými stavy vědomí je určující záměr, s jakým do rozšířeného stavu vědomí vstupujeme a prostředí, ve kterém do tohoto stavu vstupujeme. Většina z nás si v sobě nese svou nevědomou část (jungovský koncept Stínu), která obsahuje vytěsněný, neřešený psychický materiál. Tyto obsahy se do vědomí mohou promítat nejčastěji v podobě snů, ale také se do vědomí vynořují právě v rozšířených stavech vědomí a v nepodpořeném prostředí mohou přinést právě onu zkušenost špatného tripu. Pokud jsou však i tyto negativně vnímané stavy správně uchopeny a zpracovány, mohou přinést velké posuny a být branou k vrcholným prožitkům sjednocujícího vědomí popsaných A.H. Maslowem.  (podrobněji zde https://www.diabasis.cz/psychospiritualni-krize/pro-odborniky/zazitky-sjednocujiciho-vedomi/). Cílem holotropní praxe je vytváření prostředí, které umožní uskutečnění rozšířených stavů vědomí žádoucím způsobem a podpoří zpracování prožitků, které přinášejí. Další součástí holotropního dýchání je podpora procesu prací s tělem. Zkušenost holotropního dýchání je někdy provázena intenzivními fyzickými vjemy, které je žádoucí podpořit procesem tzv. bodyworku. Bodywork ale i veškerá další podpora v procesu je směřována k maximálnímu, z vnějšku neřízenému neřízenému prožitku dýchajícího, proces vychází z nitra a je pouze podporován, nikoliv zvnějšku řízen.

Pro kvalitní proces holotropního dýchání je důležitá též terapeutická podpora provázejících. Tuto podporu nabízí tým facilitátorů, kteří za sebou mají několikaletý výcvik s certifikací (www.holotropic.com). Součástí výcviku je intenzivní sebezkušenostní práce s rozšířenými stavy vědomí, proces osobní transformace a růstu, završený certifikací. Od roku 2017 jsou facilitátoři povinni dále na svém osobním růstu pracovat, pokud si chtějí certifikaci udržet.

Zkušenost holotropního dýchání je pak podpořena integračními postupy, které začínají již v rámci semináře (možnost výtvarného zpracování prožitku, sdílení prožitků ve skupině) a doporučeními k integraci po semináři. Facilitátoři jsou po semináři k dispozici v případě potřeby další podpory a terapeutické práce se zkušeností.

Jedním z témat, které práce Stanislava Grofa pokrývá a jsou někdy vstupní branou na cestu osobního rozvoje, jsou psychospirituální krize. Jsou vnímány  jako období výrazného intrapsychického procesu, často velmi transformačního.  Příčiny a potenciál psychospirituálních krizí popisuje Stanislav Grof zde https://www.youtube.com/watch?v=ppCKVe-2exg. Podrobné informace k tématice psychospirituální krize můžete najít zde https://www.diabasis.cz/psychospiritualni-krize/, o tomto fenoménu byly natočeny i dva české  dokumentární filmy: https://www.youtube.com/watch?v=BUqHUDLh5Ww a https://www.youtube.com/watch?v=6GusStbU8hc. Podporou lidí, kteří procházejí psychospirituání krizí se v Česku zabývají centra Diabasis https://www.diabasis.cz/ a Holos https://holos.cz/, základní podpora člověka v silném psychickém procesu a znalost souvislostí psychospirituálních krizí je součástí výcviku facilitátorů holotropního dýchání.

Velmi podrobné informace o holotropním dýchání v angličtině  naleznete na webu Evropské asociace pro holotropní dýchání, jejíž jsem členkou https://www.holotropic-association.eu/.

Pokud byste měli dotazy k práci s metodou, hledali další literaturu nebo si přáli zkušeností projít, kontaktujte mne, ráda vás na vaší osobní cestě budu provázet.

Kromě mne je v Čechách řada dalších míst, kde holotropní dýchání můžete absolvovat - je však třeba věnovat pozornost kvalitě týmu. Holotropním dýchání by měl provázet vždy alespoň jeden certifikovaný facilitátor a v týmu v pozici asistentů by měli být lidé s absolvovanou částí výcviku.

Místa kde je možné v ČR podstoupit holotropní dýchání s kvalifikovanými facilitátory:

Severní Čechy

Brno, Jižní Morava

Jižní Čechy

  • Ing. Miroslav Kašpar, Centrum Skřidla https://skridla.arcs.cz/

Praha

Plzeň

Severní Morava