EXTATICKÉ ŽENSTVÍ

 
Před řadou let mne oslovila cesta spirituální extáze, hřejivého pocitu v srdci, radosti duše i těla. Inspirativní a posilující osobní zkušenost byla výzvou ke sdílení s ostatními. Název webu se vynořil v meditaci. Trochu smělý, možná porthlý .. šepoty duše už bývají takové.
 
Tímhle webem dávám najevo, že tu jsem - pro putující a tážící se. Pro ty, kteří hledají podporu a provázení na cestě.
 
Mnohá jména dávali lidé ženám, které volala a volá práce se skrytým, očím neviditelným rozměrem lidského bytí.
 
Šamanka, kněžka, mystička. Osvícená žena. Vědma. Světice. Léčitelka. Matka představená. Bába kořenářka. Porodní bába. Kovářka. Čarodějnice. Někdy prostě jen bába po jménu vesnice - třeba v mých rodných jižních Čechách Drahonická bába. Bohyně v Bílých Karpatech. 
 

Dnes nejčastěji terapeutka, psycholožka, farářka. 

Co vás přivedlo na tyhle stránky? Možná jste v životní fázi či situaci, kdy hledáte průvodkyni v psychologické a spirituální práci, podporu v dotýkání se a otevírání lidské duše. Naše duše v sobě nese velký potenciál k uzdravování, lásce, radosti a kráse. I schopnost sebepřesažení. Často však také zranění, bolest ze zklamání, ztrát, zrad...bolest, kterou nám způsobili jíní a my na oplátku jim. Šrámy uštědřené životem nás často uzavřely do bezpečné skořápky navyklých vzorců a jednání, kde se cítíme bezpečně. Ale máme pocit, že nejsme úplní. jako bychom žili jen napůl. 

 Uzavírají nás lidská trápení i bolest ze ztráty spojení s nadosobní rovinou bytí. Lidé ji pojmenovávali a jmenují Bohyně, Bůh, Alláh, Jahve, Zdroj a mnohými jinými jmény. Vytvářeli a vytvářejí složité systémy ve snaze popsat ten svět za závojem, svět nadosobních sil, formujících naše životy. Dříve struktury pramenily z autentické mystické zkušenosti, z přímého zážitku nadosobního. Mojžíš a hořící keř. Setkání s Bílou bizoní ženou v prérii, cesty za vizí mnoha přírodních národů.  Neexistovaly psané záznamy, jen tradice předáváná přes pokolení a zasvěcení vlastním prožitkem.

V našem západním kulturním okruhu jsme postupně to přímé zakoušení nadosobního ze svých životů vyčlenili a zůstala jen struktura. Ze které se v běhu věků vytratil autonomní ženský spirituální a tvůrčí princip, a pak i mužský. Z Bohyně se stala děvka babylónská a panenská matka a Bůh zemřel.  Náboženství. které sloužilo v mnohém již jen jako ideologie mocných, bylo prohlášeno za opium lidstva a s vaničkou vylito i dítě.  Aby v českém prostředí nastoupila v druhé polovině dvacátého století ateistická ideologie popírající cokoliv vyššího úplně.

Ale lidský život bez psychospirituální roviny není úplný.  V době před více jak sto lety jeden velký a nešťastný muž napsal, že Bůh je mrtev. Jiní  lidé podnikli objevnou pouť. Mnoho inspirovaných a inspirujících mužů a žen se vydalo na velkou cestu do nitra a vytvořili psychoanalýzu a hlubinnou psychologii. Ta přerostla na konci dvacátého století do psychologie transpersonální.  Přístup, který propojuje oficiální vědu a lidskou spiritualitu.  Přináší postupy, které uzdravují a prohlubují lidskou psýché a lidské životy díky obnovení vztahu s nadosobní rovinou. 

Díky transpersonální psychologii a především díky mnohavrstevné lidské spirituální tradici byla západnímu světu zpřistupněna široká škála sebepoznávacích, sebezkušenostních a terapeutických postupů, umožňujících zakoušet rozšířené stavy vědomí.

 Tyto stavy mohou být navozené meditací, modlitbou, dechovými technikami, aktivní či provázenou imaginací, šamanskými rituály, někdy s pomocí medicín -psychoaktivních látek, atˇpřírodního původu či syntetizovaných západní vědou. Součástí terapeutické práce jsou obvykle katarzní a abreakční techniky, které je však vždy žádoucí podpořit nekatarzní integrací a psychosyntetickou prací.

Před více jak deseti lety jsem na tuhle cestu naplno vstoupila i já - i když hlas Té, co volala mé jméno, jsem slýchala už od dětství. Jsem ekoložka, žena pracující s archetypání rovinou bytí, žena s výcvikem v transpersonální psychologii a facilitaci holotropního dýchání, systemické terapii, regresní terapii a s párovým tantrickýcm výcvikem. Jsem tanečnice, partnerka, matka, žena, které byl dán dar navazovat na zpřetrhaná pouta ženské mystiky a léčitelství z dávných dob.

Nebo systémověji - mou nejhlubší kvalifikací je výcvik v transpersonální psychologii a facilitaci holotropního dýchání. Při mé práci jsem vázána etickým kodexem, obdobným jako v ostatních psychoterapeutických školách, výcvik je však akreditován v U.S.A.

Nabízím vám pouť do světa sebeobjevování, prohlubování naší lidské zkušenosti, na psychospirituální pouť uzdravování, k pramenům naší duše. Možná po cestě potkáme slzy a bolest, protože i ony k pouti životem patří.  A radost a extázi. Extázi těla, srdce i duše.  Opojnou radost duše, návrátivší se domů - aby mohla spočinout a načerpat sílu na další putování.

Protože o tom, jak a kde pouť duše začíná a končí, pokud vůbec nějaký počátek a konec je, o tom máme jen málo informací. Samotná cesta bytí zdá se být cílem. A hledání a nalézání smyslu celoživotní výzvou.

Články

Třináct let s Temnou Bohyní

Tenhle příběh bude jednou knížka. Ale teď je to jen ohlédnutí za cestou, která mě přivedla ke spuštění stránky Mystéria lidské duše. Pípají na mě maily s PF od přátel a já čas, než se změní letopočet, věnuji psaní. Ta cesta začala asi mnohem dřív, než před třinácti lety. Jen – před...
Celý článek

Příběhy mých kérek

Někdy krátce po dvacítce ke mně přišel nápad, že budu mít tetování. Draka. Na lýtku. I jsem našla inspiraci v časopise Ikárie – drak klubající se ze zeměkoule. Ale skončilo to na financích – kérečka by stála můj měsíční rozpočet. Projekt dračí kérka na dlouho usnul. Probudila ho po mnoha letech a...
Celý článek

V pondělí začíná Světový týden respektu k porodu

V pondělí začíná Světový týden respektu k porodu Toto je můj malý osobní příspěvek oslavám - pár návrhů, jak se při porodu vyhnout Kristellerově expresi, přejmenované na tlak na fundus děložní. Jednoduše – nenechat se při porodu znehybnit na porodním křesle na zádech s nohama do...
Celý článek

Kam kráčíš, české porodnictví?

Vypadá to, že české porodnictví rezignuje na podporu ženy v přirozeném porodním procesu a doporučuje císařský řez. V sobotních Lidových novinách vyšel velký rozhovor se zástupcem ředitele Ústavu pro matku a dítě v Podolí, vlajkové to lodi českého porodnictví. ...
Celý článek

V Česku umírá v souvislosti s porodem 500 miminek ročně

V Česku umírá v souvislosti s porodem 500 miminek ročně Tak vypadá do běžné mluvy přeložený odborný demografický termín, že míra perinatální úmrtnosti je v Česku dle Českého statistického úřadu 4,58 ‰. Jedná se o údaj z roku 2012, kdy celkový počet narozených dětí byl ...
Celý článek

Kruh Libuše – Slovanské kolo roku

Kolo roku odráží změny přírody v našem podnebném pásu a s ním změny, kterými prochází Příroda. Společnost založená na agrárním sepětí s matkou Zemí hlouběji vnímala propojenost a podmíněnost lidského bytí přírodními cykly a závislost přežití na ročních obdobích růstu, plození, rozpadu a...
Celý článek

Svíce, která dává místo světla tmu

Jeden z úkolů, které jsem po zasvěcení službě kněžky vnímala, bylo uspořádání večera pro Moranu – Bohyni Stařenu v pražském Chrámu Bohyně.  Vyšel mi ideální termín v polovině prosince, kdy jsem druhý den odjížděla do Aachenu za mužem. Požádala jsem aoturku o svolení použít...
Celý článek

Lesk a bída prenatální diagnostiky

Jedna z věcí, v níž jsou Češi mimo konzumace piva na světové špičce, je minimální novorozenecká úmrtnost. Tohoto výsledku je mimo jiné dosahováno díky poměrně podrobnému sledování těhotných z hlediska vrozených vývojových vad, protože vrozené vady se dnes v naší republice...
Celý článek