Ekologie duše a světa

 
Před řadou let mne oslovila cesta spirituální extáze, hřejivého pocitu v srdci, radosti duše i těla. Inspirativní a posilující osobní zkušenost byla výzvou ke sdílení s ostatními. Název webu  Extatické ženství se vynořil před mnoha lety v meditaci. Trochu smělý, možná až příliš vyzývavý. Šepoty duše už bývají takové. Až před nedávnem přišla slova propojující dlouholetou práci s odstraňováním kontaminace podzemní vody a již přes dekádu trvající vědomé setkávání s lidskou duší. 
 
Ekologie duše a světa.
 
Tímhle webem dávám najevo, že tu jsem - pro putující a tážící se. Pro ty, kteří hledají podporu a provázení na cestě. Ekoložka pečující o kontaminovanou podzemní vodu a porodní bába duší.
 
Mnohá jména dávali lidé ženám, které volala a volá práce se skrytým, očím neviditelným rozměrem lidského bytí. Ženám dotýkajícím se psyché - duše.
 
Šamanka, kněžka, mystička. Osvícená žena. Vědma. Světice. Léčitelka. Matka představená. Bába kořenářka. Porodní bába. Kovářka. Čarodějnice. Někdy prostě jen bába po jménu vesnice - třeba v mých rodných jižních Čechách Drahonická bába. Bohyně v Bílých Karpatech. 
 

Dnes nejčastěji terapeutka, psycholožka, farářka. 

Co vás přivedlo na tyhle stránky? Možná jste v životní fázi či situaci, kdy hledáte průvodkyni v psychologické a spirituální práci, podporu v dotýkání se a otevírání lidské duše. Naše duše v sobě nese velký potenciál k uzdravování, lásce, radosti a kráse. I schopnost sebepřesažení. Často však také zranění, bolest ze zklamání, ztrát, zrad...bolest, kterou nám způsobili jíní a my na oplátku jim. Šrámy uštědřené životem nás často uzavřely do bezpečné skořápky navyklých vzorců a jednání, kde se cítíme bezpečně. Ale máme pocit, že nejsme úplní. jako bychom žili jen napůl. 

 Uzavírají nás lidská trápení i bolest ze ztráty spojení s nadosobní rovinou bytí. Lidé ji pojmenovávali a jmenují Bohyně, Bůh, Alláh, Jahve, Zdroj a mnohými jinými jmény. Vytvářeli a vytvářejí složité systémy ve snaze popsat ten svět za závojem, svět nadosobních sil, formujících naše životy. Dříve struktury pramenily z autentické mystické zkušenosti, z přímého zážitku nadosobního. Mojžíš a hořící keř. Setkání s Bílou bizoní ženou v prérii, cesty za vizí mnoha přírodních národů.  Neexistovaly psané záznamy, jen tradice předáváná přes pokolení a zasvěcení vlastním prožitkem.

V našem západním kulturním okruhu jsme postupně to přímé zakoušení nadosobního ze svých životů vyčlenili a zůstala jen struktura. Ze které se v běhu věků vytratil autonomní ženský spirituální a tvůrčí princip, a pak i mužský. Z Bohyně se stala děvka babylónská a panenská matka a Bůh zemřel.  Náboženství. které sloužilo v mnohém již jen jako ideologie mocných, bylo prohlášeno za opium lidstva a s vaničkou vylito i dítě.  Aby v českém prostředí nastoupila v druhé polovině dvacátého století ateistická ideologie popírající cokoliv vyššího úplně.

Ale lidský život bez psychospirituální roviny není úplný.  V době před více jak sto lety jeden velký a nešťastný muž napsal, že Bůh je mrtev. Jiní  lidé podnikli objevnou pouť. Mnoho inspirovaných a inspirujících mužů a žen se vydalo na velkou cestu do nitra a vytvořili psychoanalýzu a hlubinnou psychologii. Ta přerostla na konci dvacátého století do psychologie transpersonální.  Přístup, který propojuje oficiální vědu a lidskou spiritualitu.  Přináší postupy, které uzdravují a prohlubují lidskou psýché a lidské životy díky obnovení vztahu s nadosobní rovinou. 

Díky transpersonální psychologii a především díky mnohavrstevné lidské spirituální tradici byla západnímu světu zpřistupněna široká škála sebepoznávacích, sebezkušenostních a terapeutických postupů, umožňujících zakoušet rozšířené stavy vědomí.

 Tyto stavy mohou být navozené meditací, modlitbou, dechovými technikami, aktivní či provázenou imaginací, šamanskými rituály, někdy s pomocí medicín -psychoaktivních látek, atˇpřírodního původu či syntetizovaných západní vědou. Součástí terapeutické práce jsou obvykle katarzní a abreakční techniky, které je však vždy žádoucí podpořit nekatarzní integrací a psychosyntetickou prací.

Před více jak deseti lety jsem na tuhle cestu naplno vstoupila i já - i když hlas Té, co volala mé jméno, jsem slýchala už od dětství. Jsem ekoložka, žena pracující s archetypání rovinou bytí, žena s výcvikem v transpersonální psychologii a facilitaci holotropního dýchání, systemické terapii, regresní terapii a s párovým tantrickýcm výcvikem. Jsem tanečnice, partnerka, matka, žena, které byl dán dar navazovat na zpřetrhaná pouta ženské mystiky a léčitelství z dávných dob.

Nebo systémověji - mou nejhlubší kvalifikací je výcvik v transpersonální psychologii a facilitaci holotropního dýchání. Při mé práci jsem vázána etickým kodexem, obdobným jako v ostatních psychoterapeutických školách, výcvik je však akreditován v U.S.A.

Nabízím vám pouť do světa sebeobjevování, prohlubování naší lidské zkušenosti, na psychospirituální pouť uzdravování, k pramenům naší duše. Možná po cestě potkáme slzy a bolest, protože i ony k pouti životem patří.  A radost a extázi. Extázi těla, srdce i duše.  Opojnou radost duše, návrátivší se domů - aby mohla spočinout a načerpat sílu na další putování.

Protože o tom, jak a kde pouť duše začíná a končí, pokud vůbec nějaký počátek a konec je, o tom máme jen málo informací. Samotná cesta bytí zdá se být cílem. A hledání a nalézání smyslu celoživotní výzvou.

Články

Třináct let s Temnou Bohyní

Tenhle příběh bude jednou knížka. Ale teď je to jen ohlédnutí za cestou, která mě přivedla ke spuštění stránky Mystéria lidské duše. Pípají na mě maily s PF od přátel a já čas, než se změní letopočet, věnuji psaní. Ta cesta začala asi mnohem dřív, než před třinácti lety. Jen – před...
Celý článek

Příběhy mých kérek

Někdy krátce po dvacítce ke mně přišel nápad, že budu mít tetování. Draka. Na lýtku. I jsem našla inspiraci v časopise Ikárie – drak klubající se ze zeměkoule. Ale skončilo to na financích – kérečka by stála můj měsíční rozpočet. Projekt dračí kérka na dlouho usnul. Probudila ho po mnoha letech a...
Celý článek

V pondělí začíná Světový týden respektu k porodu

V pondělí začíná Světový týden respektu k porodu Toto je můj malý osobní příspěvek oslavám - pár návrhů, jak se při porodu vyhnout Kristellerově expresi, přejmenované na tlak na fundus děložní. Jednoduše – nenechat se při porodu znehybnit na porodním křesle na zádech s nohama do...
Celý článek

Kam kráčíš, české porodnictví?

Vypadá to, že české porodnictví rezignuje na podporu ženy v přirozeném porodním procesu a doporučuje císařský řez. V sobotních Lidových novinách vyšel velký rozhovor se zástupcem ředitele Ústavu pro matku a dítě v Podolí, vlajkové to lodi českého porodnictví. ...
Celý článek

V Česku umírá v souvislosti s porodem 500 miminek ročně

V Česku umírá v souvislosti s porodem 500 miminek ročně Tak vypadá do běžné mluvy přeložený odborný demografický termín, že míra perinatální úmrtnosti je v Česku dle Českého statistického úřadu 4,58 ‰. Jedná se o údaj z roku 2012, kdy celkový počet narozených dětí byl ...
Celý článek

Kruh Libuše – Slovanské kolo roku

Kolo roku odráží změny přírody v našem podnebném pásu a s ním změny, kterými prochází Příroda. Společnost založená na agrárním sepětí s matkou Zemí hlouběji vnímala propojenost a podmíněnost lidského bytí přírodními cykly a závislost přežití na ročních obdobích růstu, plození, rozpadu a...
Celý článek

Svíce, která dává místo světla tmu

Jeden z úkolů, které jsem po zasvěcení službě kněžky vnímala, bylo uspořádání večera pro Moranu – Bohyni Stařenu v pražském Chrámu Bohyně.  Vyšel mi ideální termín v polovině prosince, kdy jsem druhý den odjížděla do Aachenu za mužem. Požádala jsem aoturku o svolení použít...
Celý článek

Lesk a bída prenatální diagnostiky

Jedna z věcí, v níž jsou Češi mimo konzumace piva na světové špičce, je minimální novorozenecká úmrtnost. Tohoto výsledku je mimo jiné dosahováno díky poměrně podrobnému sledování těhotných z hlediska vrozených vývojových vad, protože vrozené vady se dnes v naší republice...
Celý článek