Šamanka, kněžka, mystička. Osvícená žena. Vědma. Světice. Léčitelka. Matka představená. Bába kořenářka. Porodní bába. Kovářka. Čarodějnice. Někdy prostě jen bába po jménu vesnice - třeba v mých rodných jižních Čechách Drahonická bába. Bohyně v Bílých Karpatech. Terapeutka, psycholožka, farářka. 

Moudré ženy používající dary a moudrost, kterou získaly na cestě životem pro pomoc a uzdravování sebe i druhých. Tedy spíš druhých, sobě pomáháme nejhůř a většinou je lépe použít podpory jiných moudrých a jimi nastavených zrcadel.

Mnohá jména dávali lidé ženám, které volala a volá práce se s rozměrem lidského bytí, který je většinou skrytý. Dovoluji si přijít i já se svou trochou do mlýna a nabídnout pomoc těm, kdo z mé zkušenosti mohou mít prospěch.

Proč jste zabrousili na tyhle stránky? Možná jste v životní fázi či situaci, kdy energii takovéto ženy potřebujete.  Pokud hledáte průvodkyni v psychologické a spirituální práci, podporu v dotýkání se a otevírání lidské duše, jsem tady pro Vás.

Naše duše v sobě totiž nese velký potenciál k uzdravování, lásce, radosti a kráse a schopnost sebepřesažení - a často také hluboká zranění, bolest ze zklamání či ztráty.

  Někdy ztráty lidské, někdy ztráty spojení s nadosobní rovinou bytí. Lidé ji pojmenovávali a jmenují Bohyně, Bůh, Alláh, Jahve, Zdroj a mnohými jinými jmény. Vytvářeli a vytvářejí složité systémy ve snaze popsat ten svět za závojem, svět nadosobních sil, formujících naše životy. Dříve struktury pramenily z autentické mystické zkušenosti, z přímého zážitku nadosobního. Mojžíš a hořící keř. Setkání s Bílou bizoní ženou v prérii. Neexistovaly psané záznamy, jen tradice předáváná přes pokolení a zasvěcení vlastním prožitkem.

V našem kulturním okruhu jsme postupně to přímé zakoušení nadosobního ze svých životů vyčlenili a zůstala jen struktura. Ze které se v běhu věků vytratil autonomní ženský spirituální a tvůrčí princip, a pak i mužský. Z Bohyně se stala děvka babylónská a panenská matka a Bůh zemřel.  Náboženství. které sloužilo v mnohém již jen jako ideologie mocných, bylo prohlášeno za opium lidstva a s vaničkou vylito i dítě. Aby nastoupila ideologie popírající cokoliv vyššího úplně.

Jen - lidský život bez psychospirituální roviny neví úplný.  V době, před více jak sto lety, kdy jeden velký a nešťastný muž napsal, že Bůh je mrtev, podnikli jiní objevnou pouť. Mnoho inspirovaných a inspirujících mužů a žen se vydalo na velkou cestu do nitra a vytvořili psychoanalýzu a hlubinnou psychologii, která přerostla na konci dvacátého století do psychologie transpersonální.  Přístupu, který propojuje oficiální vědu a lidskou spiritualitu.  Přináší postupy, které uzdravují a prohlubují lidskou psýché a lidské životy díky propojení s nadosobní rovinou. 

Díky transpersonální psychologii a především díky mnohavrstevné lidské spirituální tradic byla západnímu světu zpřistupněnai škála sebepoznávacích, sebezkušenostních a terapeutických postupů, umožňujících zakoušet mimořádné stavy vědomí. Tyto stavy mohou být navozené meditací, modlitbou, dechovými technikami, vedenou imaginací, šamanskými rituály, někdy s pomocí medicín -psychoaktivních látek, atˇpřírodního původu či syntetizovaných západní vědou. Součástí terapeutické práce jsou katarzní a abreakční techniky, které je vždy nutné podpořit nekatarzní integrací.

Před více jak deseti lety jsem na tuhle cestu naplno vstoupila i já - i když hlas Té, co volala mé jméno, jsem slýchala už od dětství. Jsem ekoložka, žena pracující s archetypání rovinou bytí, žena s výcvikem v transpersonální psychologii, systemické terapii, regresní terapii a tattrickýcm výcvikem. Tanečnice, partnerka, matka.

Žena, které byl dán dar navazovat na zpřetrhaná pouta ženské mystiky a léčitelství z dávných dob. 

Do tohoto světa vás zvu. Do světa sebeobjevování, prohlubování naší lidské zkušenosti, na psychospirituální pouť uzdravování, k pramenům naší duše. Možná po cestě potkáme slzy a bolest, protože i ony k pouti životem patří.  A radost a extázi. Extázi těla, srdce i duše.  Opojnou radost duše, návrátivší se domů - aby mohla spočinout a načerpat sílu na další putování.

Protože o tom, jak a kde pouť duše začíná a končí, pokud vůbec nějaký počátek a konec je, o tom máme jen málo informací. Samotná cesta bytí zdá se být cílem. 

 

Zvu  vás k objevování  lidské a zejména ženské duše!

 

 

 

Malá inspirace, co taková cesta přináší a znamená ...

https://www.youtube.com/watch?v=r56D5J_HiNE

Její příběh

Kněžka, Bohyně, Žena

 

Peruquois, přeložila Jiřina Macháčková

 

Ona, úplná žena,

se sluncem a zemí ve svém těle

Ona, milovnice muže a stvoření,

strážkyně CESTY
kněžka síly,

moudrá a znalá

Tady začíná hierarchie,

začátek pádu

 

Pak přišel věk,

nebeských bohů přišlých na zem
Shledali ji krásnou a svedli
Nabídli jí ostří moci, ztratila cesty pravdy
Pokoušeli ji drahokamy poznání
Pozvedli jí k bytí Bohyní ve vznešených chrámech
Používala moc jí danou pro sebe samotnou
Používala moc k hraní her s Bohy
Vychýlila rovnováhu světa
Hanba jí

 

Ona,  úplná žena,

se sluncem a zemí ve svém těle
milovnice muže a stvoření,

strážkyně CESTY

 

Pak přišel věk,

kdy přišli tyrani Boží moci
Ovládlo ji nebezpečí ,

odneslo pryč hlas Matky Země
Byla umlčena ostřím moci,

odřízl ji od kořenů pravdy
Zostuzdil, uzavřel její smyslné tělo
Zrodil se svět bolesti
Používali moc k uspávání její moudrosti
Používala sílu k otročení životu rozumu
Vychýlil rovnováhu světa
Hanba jemu

 

Ona

Obětuje se pro pravdu a umírá

Kompromituje se pro život a ukrývá

Zdroj její lásky nikdy nezemře

Žena následuje muže do říše rozumu

Obětuje se pro pravdu a umírá

Kompromituje se pro život a ukrývá

Zdroj její lásky nikdy nezemře

Tak žena následuje muže do říše rozumu

 

Úvodní obrázek na stránce: Helen Nelson Reed

Články

Příběhy mých kérek

19.10.2017 14:23
Někdy krátce po dvacítce ke mně přišel nápad, že budu mít tetování. Draka. Na lýtku. I jsem našla inspiraci v časopise Ikárie – drak klubající se ze zeměkoule. Ale skončilo to na financích – kérečka by stála můj měsíční rozpočet. Projekt dračí kérka na dlouho usnul. Probudila ho po mnoha letech a...

V pondělí začíná Světový týden respektu k porodu

11.05.2017 15:38
V pondělí začíná Světový týden respektu k porodu Toto je můj malý osobní příspěvek oslavám - pár návrhů, jak se při porodu vyhnout Kristellerově expresi, přejmenované na tlak na fundus děložní. Jednoduše – nenechat se při porodu znehybnit na porodním křesle na zádech s nohama do...

Kam kráčíš, české porodnictví?

02.05.2017 17:59
Vypadá to, že české porodnictví rezignuje na podporu ženy v přirozeném porodním procesu a doporučuje císařský řez. V sobotních Lidových novinách vyšel velký rozhovor se zástupcem ředitele Ústavu pro matku a dítě v Podolí, vlajkové to lodi českého porodnictví. ...

V Česku umírá v souvislosti s porodem 500 miminek ročně

27.04.2017 15:05
V Česku umírá v souvislosti s porodem 500 miminek ročně Tak vypadá do běžné mluvy přeložený odborný demografický termín, že míra perinatální úmrtnosti je v Česku dle Českého statistického úřadu 4,58 ‰. Jedná se o údaj z roku 2012, kdy celkový počet narozených dětí byl ...

Kruh Libuše – Slovanské kolo roku

05.01.2016 10:24
Kolo roku odráží změny přírody v našem podnebném pásu a s ním změny, kterými prochází Příroda. Společnost založená na agrárním sepětí s matkou Zemí hlouběji vnímala propojenost a podmíněnost lidského bytí přírodními cykly a závislost přežití na ročních obdobích růstu, plození, rozpadu a...

Svíce, která dává místo světla tmu

09.08.2015 17:36
Jeden z úkolů, které jsem po zasvěcení službě kněžky vnímala, bylo uspořádání večera pro Moranu – Bohyni Stařenu v pražském Chrámu Bohyně.  Vyšel mi ideální termín v polovině prosince, kdy jsem druhý den odjížděla do Aachenu za mužem. Požádala jsem aoturku o svolení použít...

Losinské rituály

08.08.2014 23:31
Kladivo na čarodějnice jsem poprvé viděla ve čtrnácti. Poslala nás na něj učitelka češtiny, jedna z  osob v mém životě, které mne vedly k vnímání toho, co je skryto za slovy a pod povrchem, co je smysle umění pro nás. Psal se rok 1986 a filmy se dělily na přístupné a mládeži do...

Lesk a bída prenatální diagnostiky

03.03.2012 00:27
Jedna z věcí, v níž jsou Češi mimo konzumace piva na světové špičce, je minimální novorozenecká úmrtnost. Tohoto výsledku je mimo jiné dosahováno díky poměrně podrobnému sledování těhotných z hlediska vrozených vývojových vad, protože vrozené vady se dnes v naší republice...

Články

Příběhy mých kérek

19.10.2017 14:23
Někdy krátce po dvacítce ke mně přišel nápad, že budu mít tetování. Draka. Na lýtku. I jsem našla inspiraci v časopise Ikárie – drak klubající se ze zeměkoule. Ale skončilo to na financích – kérečka by stála můj měsíční rozpočet. Projekt dračí kérka na dlouho usnul. Probudila ho po mnoha letech a...

V pondělí začíná Světový týden respektu k porodu

11.05.2017 15:38
V pondělí začíná Světový týden respektu k porodu Toto je můj malý osobní příspěvek oslavám - pár návrhů, jak se při porodu vyhnout Kristellerově expresi, přejmenované na tlak na fundus děložní. Jednoduše – nenechat se při porodu znehybnit na porodním křesle na zádech s nohama do...

Kam kráčíš, české porodnictví?

02.05.2017 17:59
Vypadá to, že české porodnictví rezignuje na podporu ženy v přirozeném porodním procesu a doporučuje císařský řez. V sobotních Lidových novinách vyšel velký rozhovor se zástupcem ředitele Ústavu pro matku a dítě v Podolí, vlajkové to lodi českého porodnictví. ...

V Česku umírá v souvislosti s porodem 500 miminek ročně

27.04.2017 15:05
V Česku umírá v souvislosti s porodem 500 miminek ročně Tak vypadá do běžné mluvy přeložený odborný demografický termín, že míra perinatální úmrtnosti je v Česku dle Českého statistického úřadu 4,58 ‰. Jedná se o údaj z roku 2012, kdy celkový počet narozených dětí byl ...

Kruh Libuše – Slovanské kolo roku

05.01.2016 10:24
Kolo roku odráží změny přírody v našem podnebném pásu a s ním změny, kterými prochází Příroda. Společnost založená na agrárním sepětí s matkou Zemí hlouběji vnímala propojenost a podmíněnost lidského bytí přírodními cykly a závislost přežití na ročních obdobích růstu, plození, rozpadu a...

Svíce, která dává místo světla tmu

09.08.2015 17:36
Jeden z úkolů, které jsem po zasvěcení službě kněžky vnímala, bylo uspořádání večera pro Moranu – Bohyni Stařenu v pražském Chrámu Bohyně.  Vyšel mi ideální termín v polovině prosince, kdy jsem druhý den odjížděla do Aachenu za mužem. Požádala jsem aoturku o svolení použít...

Losinské rituály

08.08.2014 23:31
Kladivo na čarodějnice jsem poprvé viděla ve čtrnácti. Poslala nás na něj učitelka češtiny, jedna z  osob v mém životě, které mne vedly k vnímání toho, co je skryto za slovy a pod povrchem, co je smysle umění pro nás. Psal se rok 1986 a filmy se dělily na přístupné a mládeži do...

Lesk a bída prenatální diagnostiky

03.03.2012 00:27
Jedna z věcí, v níž jsou Češi mimo konzumace piva na světové špičce, je minimální novorozenecká úmrtnost. Tohoto výsledku je mimo jiné dosahováno díky poměrně podrobnému sledování těhotných z hlediska vrozených vývojových vad, protože vrozené vady se dnes v naší republice...